Про нас

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій»

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36470876,
ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового серія АЕ № 286908, видана 04 липня 2014 р. на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

строк дії ліцензії 04.07.2014 р. необмежений.

Місцезнаходження:
Україна, 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 81, літера «А».

Тел./факс (044) 207-59-70

e-mail: office@amc-ipi.com

Перелік інститутів спільного інвестування, активи яких перебувають в управлінні Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій»:

Венчурний закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Дивіденд» (Свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування № 1348 від 06.08.2009 року, реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331348; Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів № 1586 від 02.09.2009 року).

Венчурний закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Дивіденд плюс» (Свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування № 1687 від 02.09.2011 року, реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331687; Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів № 2274 від 07.10.2011 року).

Венчурний закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Дивіденд А» (Свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування № 1705 від 07.10.2011 року, реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331705; Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів № 2338 від 19.12.2011 року).

Перелік осіб, які обслуговують вищезазначені пайові фонди:
Відомості про оцінювача майна:

Перелік осіб, які обслуговують пайові фонди:
Відомості про оцінювача майна:
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УВЕКОН ЛЕНД».
Код за ЄДРПОУ: 35032570.
Місцезнаходження: Україна, 04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Сікорського, буд. 4Д, кв.125.
Строк дії сертифіката суб’єкта оціночної діяльності: з 31.01.2020 р. до 31.01.2023 р.

Відомості про депозитарну установу:
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондовий депозитарій».
Код за ЄДРПОУ: 36469572.
Місцезнаходження: Україна, 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, будинок 81, літера А.
Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку – депозитарна діяльність депозитарної установи: № 2355 від 10.10.2013 року.

Відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС-ГРУП».

Код за ЄДРПОУ: 33498239.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності: 3616.

Номер та дата чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості:№ 0570 від
24.12.2015 року.
Інформація про включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності: № 1525 від 26.01.2001
року.

Венчурний закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Дивіденд Буд» (Свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування № 00939 від 10.07.2020 року, реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300939. Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів № 002490 від 11.09.2020 року).

23.11.20 року ВЗНПІФ «Дивіденд Буд» отримав розпорядження № 0439-СІ від 18.11.20 року про визнання ВЗНПІФ «Дивіденд Буд» таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів пайового фонду.

24.11.20 року ВЗНПІФ «Дивіденд Буд» розмістив в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР інформацію стосовно відповідності пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів.

Венчурний закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Дивіденд КЛ» (Свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування № 00938 від 10.07.2020 року, реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300938. Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів № 003008 від 23.04.2021 року).

16.06.2021 року ВЗНПІФ «Дивіденд КЛ» отримав розпорядження № 0456-СІ від 10.06.21 року про визнання ВЗНПІФ «Дивіденд КЛ» таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів пайового фонду.

16.06.2021 року ВЗНПІФ «Дивіденд КЛ» розмістив в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР інформацію стосовно відповідності пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів.

Перелік осіб, які обслуговують

ВЗНПІФ «Дивіденд Буд» та ВЗНПІФ «Дивіденд КЛ»:
Відомості про оцінювача майна:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УВЕКОН ЛЕНД».

Код за ЄДРПОУ: 35032570.

Місцезнаходження: Україна, 04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Сікорського, буд. 4Д, кв.125.

Строк дії сертифіката суб’єкта оціночної діяльності: з 31.01.2020 р. до 31.01.2023 р.

 

Відомості про депозитарну установу:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондовий депозитарій».

Код за ЄДРПОУ: 36469572.

Місцезнаходження: Україна, 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, будинок 81, літера А.

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність депозитарної установи: № 2355 від 10.10.2013 року.

 

Повне найменування: Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК».

Код за ЄДРПОУ: 09806443.

Місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, будинок 30.

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність депозитарної установи: № 1957 від 24.09.2013 року.

 

Відомості про аудиторську фірму:

Відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС-ГРУП».

Код за ЄДРПОУ: 33498239.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності: 3616.

Відомості про торговця цінними паперами:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондовий депозитарій».

Код за ЄДРПОУ: 36469572.

Місцезнаходження: Україна, 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, будинок 81, літера А.

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами андеррайтинг: № 488 від 15.04.2014 року.

Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІШЕР УКРАЇНА» (далі – Фонд).

Скорочене найменування: АТ «ЗНВКІФ «ВІШЕР УКРАЇНА».

 Ідентифікаційний код юридичної особи: 43951133.

Місцезнаходження, номер телефону, факсу: 03057, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 6 (літери А,А’), Тел./факс: 044-207-59-70.

 Дата державної реєстрації Фонду: 10.11.2020 р.

Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (надалі – Реєстр): Свідоцтво про внесення Фонду до Реєстру № 01049-1 від 01 грудня 2020 року, дата видачі 30.11.2021 року.

Реєстраційний код за Реєстром: 13301049.

Дата та номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративногоо Фонду реєстраційний номер 003910, дата реєстрації 23.11.2022 року.

Перелік осіб, які обслуговують корпоративний Фонд:

Відомості про оцінювача майна:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УВЕКОН ЛЕНД».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 35032570.

Місцезнаходження: Україна, 04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Сікорського, буд. 4Д, кв.125.

Строк дії сертифіката суб’єкта оціночної діяльності: з 31.01.2020 р. до 31.01.2023 р.

Відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС-ГРУП».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 33498239.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності: 3616.

Відомості про інвестиційну фірму:

Розміщення та викуп цінних паперів Фонду здійснюється Компанією.

Відомості про депозитарну установу:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 36469572.

Місцезнаходження: Україна, 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, будинок 81, літера А.

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарна діяльність депозитарної установи: № 2355 від 10.10.2013 року.

Договір зі зберігачем на обслуговування активів Фонду не укладався.

Реєстраційний номер про включення корпоративного Фонду до Державного реєстру фінансових установ № 2877, дата включення 01.12.2020 року.

Щодо розміщення календарного плану оприлюднення інформації

Частиною сьомою статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (у редакції від 01.01.2018 року) передбачено норму щодо розміщення емітентами календарного плану оприлюднення інформації.

Емітенти, які здійснили публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі, зобов’язані не пізніше 31 січня кожного року оприлюднювати на власному веб-сайті календарний план розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР(надалі – Комісія) про ринок цінних паперів https://stockmarket.gov.ua або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації.

Станом на 25.01.2019 року Комісією не розроблено порядок і форма розкриття календарного плану у поточному році.

Після набрання чинності рішення Комісії щодо порядку і форми розкриття календарного плану, ТОВ “Компанія з управління активами “Інститут портфельних інвестицій” оприлюднить вищезазначену інформацію.

21.12.2020  Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності.

20.12.2019  Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності.

Структура власності КУА